Po dolasku na natjecanje svi natjecatelji ulaze u karantenu na razini -1. Slijedite koridor od ulaza u zgradu fakulteta. Nakon ulaska u cilj možete napustiti karantenu, ali isključivo odlaskom u prostoriju gdje će se održati proglašenje.

Objavljene su i dužine staza:

Kategorija Udaljenost KT Uspon
M-A 1.9 km  30 KT  9 uspona na kat više
Ž-A 1.6 km  30 KT  6 uspona na kat više
M-B 1.4 km  26 KT  5 uspona na kat više
Ž-B 1.2 km  24 KT  3 uspona na kat više
M45 1.4 km  26 KT  5 uspona na kat više
Ž45 1.2 km  24 KT  3 uspona na kat više
M18 0.8 km  24 KT  2 uspona na kat više
Ž18 0.8 km  24 KT  2 uspona na kat više